Nyheter

Yngre och äldre i den digitala världen

 

Den genomsnittliga debutåldern är 3 år för internetanvändning idag. En fjärdedel av alla som är fyra år surfar dagligen. Nätet för med sig många positiva aspekter och är på många sätt en fördelaktig plats att vistas på för barn. Men hur är det för dem äldre?

 

I undersökningen ”Svenskarna och Internet” som genomfördes 2016, visade det sig att 7 procent av Sveriges befolkning inte använder internet alls bland dem äldre. Siffrorna är baserade på dem som deltagit i undersökningen. Det kan alltså vara fler äldre som inte använder internet. Det gör att äldre får det svårare att integreras med den utbredda digitala världen. Bland dem äldre har till exempel bingo varit ett sätt att umgås på och ta sig ut. Men med digitaliseringen flyttas även det till den digitala världen.

 

Högre internetanvändning och online spel bland yngre

 

Spel online ökar generellt sett idag. Enligt di.se ökar även online casinon. Det gör att många som är under 18 år spelar på dessa på nätet där bevakning är svårare. 7 av 10 barn mellan 6 och 17 år spelar datorspel regelbundet. Surfalugnt berättar bland annat hur mycket internettid som används bland unga. I åldersgruppen 13–18 år är internetanvändningen 97 procentig. Förutom spel är det många unga som också spenderar tid på att följa Videobloggar och kommunicera på sociala medier. Fördelningen är följande:

 

  • Sociala medier för kommunikation– hälften av alla 9–12 åringarna använder sociala medier och 92 procent av alla 13–16-åringarna.
  • Snapchat och Instagram– vanligast för barn och ungdomar mellan 9 och 13 år
  • Facebook­– den vanligaste plattformen bland vuxna som används mycket lite bland yngre